ЖОБАНЫ БАСҚАРУ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ

Жобаны басқару

Ынтмақтастық және консорциумның коммуникациялық механизмдері

ЖОБАНЫҢ СИПАТЫ ЖӘНЕ ӨЗЕКТІЛІГІ

Неге консорциум осы жобаны жүзеге асырғысы келеді?

Консорциумды құруға логикалық түсініктеме

Еуропаның қосатын үлесі

Инновациялық сипаты

ЖОБАНЫ ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ САПАСЫ

Мақсаты мен міндеттері

Жоба қызметі және әдістемесі

Бюджет және шығын тиімділігі

Сапа бақылауы және Мониторинг

ӘСЕР, ТАРАЛУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУ, ТҰРАҚТЫ ДАМУ

Жобадан күтілетін әсер

Стратегияның қолданылуы және таралуы

Тұрақты даму

ҚАТЫСАТЫН ҰЙЫМДАР

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті

Ассоциаланған серіктестер

Халықаралық ұйымдар

Ресейлік ұйымдар

Қазақстандық ұйымдар

Жобаны басқару

Жұмыс жоспарын орындау нұсқаулығы

Басқарушы комитет

Жоба координаторы

ЖОБА МҮШЕЛЕРІ

Халықаралық

Ресей

Қазақстан

ЖОБАНЫҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

Бірінші жылға арналған жұмыс жоспары

Екінші жылға арналған жұмыс жоспары

Үшінші жылға арналған жұмыс жоспары

ЖОБА КЕШЕНДЕРІ

Жұмыс кешендерінің сипаты, нәтижесі және іс-шаралар

Жұмыс кешендері шығындарының түсініктемесі

Қатысушы серіктестер консорциумы және жұмыс кешенін орындауға қажетті ресурстар

ГРАНТТЫ ҚОЛДАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Жалпы сұрақтар

Қосымша І

Грантты контрактылы басқару

Қосымша ІІ

Гранттың қаржылық басқаруы

Қосымша ІІІ

Жобаны бақылау, мониторинг және қолдау

X